KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV

2023-07-10 08:19:31

        Ngày 24 tháng 6 năm 2023, Quốc hội khóa XV bế mạc Kỳ họp thứ 5; sau 23 ngày làm việc (chia làm 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 22/5 đến ngày 10/6; đợt 2 từ ngày 19/6 đến ngày 24/6) với tinh thần trách nhiệm cao, đối mới, khoa học và dân chủ, Kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra. Đây là Kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, khối lượng công việc lớn, xem xét, quyết định những nội dung quan trọng về xây dựng pháp luật, giám sát cũng như quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước; điểm mới trong tổ chức Kỳ họp lần này là chia Kỳ họp làm 2 đợt và có thời gian nghỉ giữa Kỳ họp để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ cũng như các cơ quan liên quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật, dự thảo Nghị quyết, bảo đảm các văn bản quy phạm pháp luật có chất lượng cao khi được thống nhất thông qua và ban hành.

Tại Kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến và quyết định thông qua 08 luật, 17 nghị quyết; xem xét, cho ý kiến đối với 9 dự án luật; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; giám sát tối cao việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cùng một số nội dung quan trọng khác. Đặc biệt, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Để những nội dung trọng tâm của Kỳ họp được phổ biến rộng rãi đến công chức, viên chức và người lao động, Ban Quản lý các khu công nghiệp gửi  “Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối họp với Văn phòng Quốc hội soạn thảo để công chức, viên chức và gười lao động được biết.

 (Gửi kèm Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV)

De-cuong-Tuyen-truyen-ket-qua-ky-hop-thu-5-Quoc-hoi-khoa-XV 

 

                                                                                      Bích Liên!