Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên

2023-07-13 10:51:08

        Ngày 04/7/2023 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 4209/UBND-VXNV về việc tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên. Trong đó, Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên theo nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại văn bản số 40-HD/BTGTU ngày 30/6/2023 nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân.

       Để quý đọc giả thuận tiện theo dõi, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn gửi  kèm Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943 - 22/9/2023) (kèm theo Hướng dẫn số 40-HD/BTGTU, ngày 30/6/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

40-HD-tuyen-truyen-ky-niem-80-nam-Ngay-thanh-lap-Chi-bo-Chi-Kien 

 

Giang Thanh!