Kiểm tra tình hình triển khai dự án đầu tư và nhắc nhở công tác ứng phó cơn báo số 1 tại Khu công nghiệp Thanh Bình

2023-07-19 11:28:30

Kiểm tra tình hình triển khai dự án đầu tư và nhắc nhở công tác ứng phó cơn báo số 1 tại Khu công nghiệp Thanh Bình

        Ngày 19/7/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã có buổi kiểm tra tỉnh hình triển khai dự án đầu tư và nhắc nhở công tác ứng phó cơn báo số 1 (tến quốc tế TALIM) tại Khu công nghiệp Thanh Bình.

Ung-pho-mua-bao-1 

Ung-pho-mua-bao-2 

Kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất pallet gỗ của Công ty TNHH Nam Á Bắc Kạn

     Đoàn kiểm tra đã kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai dự án đầu tư của một số dự án trong khu công nghiệp,. Đoàn kiểm tra cũng chỉ đạo, nhắc nhở các doanh nghiệp trong việc thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường… nghe chủ đầu tư báo cáo những tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai đầu tư tại khu công nghiệp để kịp thời đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Ung-pho-mua-bao-3 

Kiểm tra tình hình thực hiện dự án Nhà máy chế biến, bảo quản nông sản của Công ty TNHH Nông sản Ba Bể

        Cũng tại cuộc kiểm tra, Đoàn kiểm tra cũng nhắc nhở, chỉ đạo các doanh nghiệp chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp ứng phó với cơn báo số 1, phòng, tránh và hạn chế thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của bão.

Ma Doãn Hiệu!