HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, GẶP MẶT DOANH NGHIỆP NHÀ ĐẦU TƯ; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

2023-07-19 22:51:06

        Chiều ngày 19/7/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Chủ trì Hội nghị đồng chí Hoàng Văn Khởi, Phó Trưởng Ban phụ trách, tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Sở, ban, ngành như: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, Phòng CS PCCC&CHCN, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh và lãnh đạo các doanh nghiệp/nhà đầu tư trong khu công nghiệp cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động (HĐ68) thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp.

So-ket-1 Hình ảnh đồng chí Hoàng Văn Khởi, Phó Trưởng Ban phụ trách phát biểu khai mạc

        Tại Hội nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, phướng hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và những khó khăn, vướng mắc kiến nghị đề xuất với UBND tỉnh, các sở ngành và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

        Trong 06 tháng đầu năm, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, tập trung triển khai kế hoạch công tác trọng tâm năm 2023, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra và đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Cơ sở hạ tầng khu công nghiệp từng bước được đảm bảo sanh, sạch, sáng đã tạo điểm nhấn về thu hút đầu tư; chủ động và mạnh dạn tham mưu, đề xuất với tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc đối với KCN; rà soát, hoàn thiện và điều chỉnh quy hoạch KCN theo tình hình thực tế tạo tiền đề để thu hút đầu tư đảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng cho mọi loại hình doanh nghiệp; các vướng mắc, khó khăn của nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án đều được giải quyết kịp thời hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết thực hiện theo quy định; Công tác quản lý môi trường được quan tâm thường xuyên, hạn chế tối đa tình trạng ô nhiễm nặng về môi trường trong KCN; công tác an ninh trật tự trong KCN được đảm bảo, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp; công tác cải cách hành chính được cải thiện rõ rệt. Các công tác khác được thực hiện kịp thời và đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Công chức, viên chức, NLĐ thuộc Ban đã dần được nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, kỷ luật, kỷ cương trong công tác.

So-ket-2 Hình ảnh đồng chí Hà Sỹ Thương, Phó Trưởng Ban thông qua dự thảo báo cáo

        Tại Hội nghị các doanh nghiệp đã đề xuất xem xét hỗ trợ giải quyết các vấn đề về Môi trường về Phòng cháy, chữa cháy của doanh nghiệp và đặc biệt nhiều ý kiến đề xuất đầu tư xây dựng Nhà đa năng của khu công nghiệp để làm nơi tổ chức phục vụ các cuộc họp hội nghị của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân, người lao động. Đại diện các sở ngành đã có ý kiến và đưa ra các giải pháp hướng dẫn các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện các thủ tục về Môi Trường, Phòng cháy, chữa cháy, thực hiện ưu đãi đầu tư, việc hoàn thuế...đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

So-ket-3 So-ket-4 

Một số hình ảnh các đại diện các doanh nghiệp phát biểu thảo luận

So-ket-5 

Hình ảnh các sở, ngành phát biểu

        Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Khởi Phó Trưởng Ban phụ trách đánh giá cao những ý kiến thảo luận tại Hội Nghị. Đồng chí cũng nhấn mạnh trong thời gian tới, Ban Quản lý sẽ tập trung đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện theo phương châm "6 dám" Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và quan trọng nhất là dám đương đầu với khó khăn thử thách. Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để cải thiện kết quả chỉ số cải cách hành chính của Ban Quản lý, tăng cường sức mạnh đoàn kết, đồng tâm hiệp lực vươn tới những thành tích cao hơn, đóng góp xứng đáng hơn nữa cho sự phát triển chung của Khu công nghiệp.

                                                                                        Bích Liên!