ĐỀ XUẤT DỪNG INTERNET ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VI PHẠM TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

2023-07-21 14:06:06

        Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế cho Nghị định 72/2013 và Nghị định 27/2018 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Theo đó, người dùng vi phạm trên không gian mạng có thể bị dừng cung cấp dịch vụ Internet.

        Trong tờ trình gửi Chính phủ, Bộ TTTT cho biết, dự thảo nghị định thay thế có 11 điểm mới. Trong đó có bổ sung quy định các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet ngừng hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với tổ chức, cá nhân có nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

        Qua thực tế công tác quản lý Nhà nước, cơ quan soạn thảo nhận thấy cần phải bổ sung biện pháp xử lý nhanh với cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ Internet để cung cấp nội dung chống phá Đảng và Nhà nước trên môi trường mạng, nhất là sử dụng dịch vụ livestream trên mạng xã hội. Do đó, cơ quan soạn thảo đã bổ sung quy định yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, ngừng hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ Internet đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ Internet để cung cấp nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

        Cụ thể, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, lưu trữ web, trung tâm dữ liệu sẽ có trách nhiệm từ chối hoặc ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet theo yêu cầu từ Bộ đối với những ai sử dụng dịch vụ kể trên để đăng tải thông tin vi phạm trên mạng. Họ cũng sẽ phải ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung, dịch vụ, ứng dụng chậm nhất không quá 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Bộ.

        Bên cạnh, dự thảo Nghị định bổ sung quy định tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cung cấp thông tin trên mạng phải thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung vi phạm pháp luật. Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất bổ sung thêm quy định yêu cầu các mạng xã hội trong nước và xuyên biên giới tạm khóa hoặc khóa vĩnh viễn các tài khoản mạng xã hội, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng, kênh nội dung thường xuyên vi phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng an ninh quốc gia.

        Quy định này sẽ giúp giải quyết cơ bản nguồn vi phạm, cũng như giảm thời gian và nguồn lực của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện chặn gỡ từng nội dung vi phạm như hiện nay. Bên cạnh đó, hiện nay, trên các mạng xã hội trong nước và mạng xã hội nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam xuất hiện tính năng “livestream” là tính năng cho phép tài khoản mạng xã hội truyền tải trực tuyến video theo thời gian thực.

        Thực tế, đây là hình thức thông tin tác động, ảnh hưởng nhanh tới xã hội, cơ quan soạn thảo nhận thấy cần phải bổ sung quy định để quản lý tính năng này, bao

gồm: Chỉ các mạng xã hội có Giấy phép mạng xã hội (tổ chức, doanh nghiệp trong nước) hoặc có thông báo hoạt động với Bộ Thông tin và Truyền thông (tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cung cấp xuyên biên giới tại Việt Nam) mới được cung cấp dịch vụ phát video trực tuyến (livestream); các hoạt động chuyên ngành cung cấp dưới hình thức livestream.

Khoa Hoàng!