CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG

2023-07-21 14:08:30

CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn) từ ngày 17/7 đến ngày 06/8/2023.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn triển khai để đảng viên, công chức, viên chức biết, tham dự cuộc thi.

Địa chỉ https://baocaovien.vn/cuocthi/index.html?fbclid=IwAR0ZeGuaPG59lRb 77d1tbx-ePOTy__fjtU0hgDV9gzkDye9CuZ3rTr0grU.

Bích Liên !