Quyết định về việc công bố công khai số liệu thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023

2023-07-24 14:19:05

Ngày 15/7/2023 Ban Quản lý các KCN ban hnahf Quyết định số 49/QĐ-BQL  về việc công bố công khai số liệu thu, chi ngân sách nhà nước  6 tháng đầu năm 2023. Để tiện cho quý độc giả theo dõi Ban Quản lý các KCN gửi kèm Quyết định.QD-CONG-Khai-1-2023 

Ngọc Hà!