Kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

2023-07-31 15:28:21

        Tại kỳ họp lần thứ 14, Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả về việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá: Trong những năm qua, việc chấp hành pháp luật về đất công gắn với tài sản công được đảm bảo thực hiện; cơ bản các tổ chức được giao quản lý đất, tài sản công gắn liền với đất sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật. UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai đầy đủ các quy định của pháp luật về đất, tài sản công gắn liền với đất; các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có cố gắng trong tổ chức thực hiện; công tác cấp GCNQSD đất được triển khai; tài sản công được phân cấp theo thẩm quyền gắn với trách nhiệm quản lý, sử dụng và được theo dõi trên sổ sách kế toán, được cập nhật trên hệ thống phần mềm quản lý tài sản nhà nước theo quy định; các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có sự phối hợp trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất công gắn với tài sản công.

        Tuy nhiên, việc cấp GCNQSD đất, chỉnh lý biến động đất đai chưa được thực hiện kịp thời, đầy đủ; công tác quản lý đất công, tài sản công có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, tình trạng đất công bị lấn chiếm vẫn còn xảy ra chưa được giải quyết triệt để; việc sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất và việc thực hiện phương án xử lý tại nhiều địa phương chưa đảm bảo theo yêu cầu; việc thực hiện đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên danh, liên kết và việc quản lý, sử dụng tài sản công của một số đơn vị sự nghiệp chưa hiệu quả; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên. Công tác phối hợp giữa các địa phương, chủ đầu tư và tổ chức trong quản lý, sử dụng đất công chưa chặt chẽ, dẫn đến đất đai bị lấn chiếm, khó khăn trong công tác quản lý.

Ky-hop-14-3 

Quang cảnh hội trường kỳ họp Hội đồng nhân dân lần thứ 14

        Đối với đất gắn với công trình hạ tầng khu công nghiệp được Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá: Khu công nghiệp Thanh Bình có tổng diện tích 153,8 ha, có tổng số 14 doanh nghiệp/nhà đầu tư, trong đó: 08 dự án đang hoạt động, 03 dự án đang xây dựng nhà máy; 02 dự án mới được chấp thuận chủ trương đầu tư chưa được giao đất và 01 dự án đang tạm dừng hoạt động. Tổng diện tích đất đã thu hồi, giải phóng mặt bằng được giao để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I: 62,3 ha, trong đó: Đất đã giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án là: 29,1 ha; đất sử dụng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật dùng chung (ngoài đất công nghiệp cho thuê): 15,5 ha; đất đã thu hồi chưa đưa vào sử dụng: 17,7 ha; năm 2021 thu hồi thêm 0,325 ha để đầu tư Dự án xử lý mái taluy dương và hệ thống thoát nước phía đông Khu công nghiệp Thanh Bình. Việc quản lý đất gắn với công trình hạ tầng khu công nghiệp được thực hiện theo quy định, không để xảy ra hiện tượng lấn chiếm hoặc bị lấn chiếm. Tuy nhiên, hiện nay còn có doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động nhưng việc xử lý tài sản trên đất, thu hồi mặt bằng để cho nhà đầu tư khác thuê còn chậm làm giảm hiệu quả sử dụng hạ tầng khu công nghiệp, mặc dù đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt (Công ty Cổ phần Khoáng sản và Gang thép Kim Sơn, Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ Matexim).

        Đối với diện tích 17,7 ha đất đã thu hồi mà có tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Gang thép Kim Sơn hiện nay đang được Cục Thi hành dân sự tỉnh Bình Định thụ lý giải quyết theo quy định về thi hành án. Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Kạn thường xuyên liên hệ, trao đổi với Cục Thi hành dân sự tỉnh Bình Định có biện pháp giải quyết sớm nhất để tỉnh Bắc Kạn đưa khu đất này vào sử dụng phát huy hiệu quả tối đa. Còn đối với khu đất khoảng 6 ha đã giao cho Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ Matexim để xây dựng nhà máy luyện kim phi cốc đã dừng hoạt động từ năm 2016, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Kạn đã báo cáo và đề nghị UBND tỉnh có nhiều lần kiến nghị với Bộ Công Thương chỉ đạo giải quyết dứt điểm dự án để tái cơ cấu đưa nhà máy luyện kim phi cốc hoạt động trở lại. Trong chương trình làm việc với tỉnh Bắc Kạn, vào ngày 16 tháng 7 năm 2023, Thủ tường Chính phủ đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo, giao Bộ Công Thương xem xét giải quyết trong tháng 8 năm 2023; cuối tháng 7 năm 2023, Công ty Matexim đã tổ chức quét dọn, vệ sinh nhà máy và đưa các chuyên gia đến kiểm tra, đánh giá để tìm phương án sản xuất phù hợp với tình hình thực tế. Hy vọng, khu đất này sớm tổ chức hoạt động sản xuất trở lại để góp phần cho phát triển kinh tế, xã hội của khu công nghiệp nói riêng và của cả tỉnh Bắc Kạn nói chung./.

Hoàng Khởi