Thảo luận sôi nổi về việc đánh giá phát triển kinh tế - xã hội, công tác thu – chi ngân sách, công tác thực hành tiết kiệm – phòng chống lãnh phí…

2023-08-01 16:21:24

              Thực hiện chương trình làm việc kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, chiều ngày 31/7 và sáng ngày 01/8/2023, Hội đồng nhân tỉnh đã chia tổ để thảo luận về các báo cáo đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và định hướng 6 tháng cuối năm 2023 và các Tờ trình dự thảo Nghị quyết.

Sep-hop-1 

Tổ 2 tổ chức thảo luận

          Một trong những nội dung mà các đại biểu quan tâm là công tác thu ngân sách năm 2023 là khó khăn, kết thúc tháng 7 năm 2023 mới thu được trên 50% chỉ tiêu giao, trong đó nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn là nguồn thu từ sử dụng đất sẽ khó đạt chỉ tiêu đề ra do thị trường bất động sản đang trầm lắng. Nếu nguồn thu từ sử dụng đất không đạt sẽ ảnh hưởng lớn đến các chương trình, dự án do tỉnh tự cân đối nguồn hoặc đối ứng. Tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản nguồn ngân sách nhà nước còn tương đối thấp, trong 6 tháng đầu năm mới đạt khoảng 25% ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh. Một số dự án đầu tư ngoài ngân sách triển khai còn chậm, có nhiều vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng rừng. Việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia có nhiều vướng mắc, triển khai chậm, giải ngân còn thấp do nhiều nguyên nhân khách quan từ cơ chế, chính sách từ Trung ương và nguyên nhân chủ quan trong triển khai ở một số địa phương, cơ sở.

          Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã tiếp thu, báo cáo, giải trình làm rõ một số nội dung mà các Tổ đại biểu thảo luận, quan tâm và cho ý kiến góp ý với các nội dung mà UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần này. Trong đó, có nội dung trong thời gian tới UBND tỉnh cần tập trung đôn đốc, kiểm tra các dự án ngoài ngân sách để triển khai đảm bảo đúng tiến độ, phát huy tốt hiệu quả dự án nhằm góp phần thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án chây ỳ không triển khai theo tiến độ cam kết mà không có lý do chính đáng.

Sep-hop-2 

Ông Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh tiếp thu, báo cáo giải trình

             Liên quan nội dung này, trong thời tới, Ban Quản lý các khu công nghiệp cần tăng cường hơn nữa trong việc kiểm tra, đôn đốc các dự án hiện nay đang thi công xây dựng đảm bảo đúng tiến độ, sớm đưa dự án vào hoạt động để phát huy hiệu quả tối đa nhất; đồng thời tăng cường công tác xúc tiến đầu tư các dự án mới vào khu công nghiệp, tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng mới các khu công nghiệp đã được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.

             Buổi chiều ngày 01/8/2023, kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thảo luận tại Hội trường và thông qua các dự thảo Nghị quyết. Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tham dự đầy đủ theo chương trình kỳ họp.

Sep-hop-3 

Hình ảnh các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết

Hoàng Khởi!