Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án đang xây dựng trong khu công nghiệp Thanh Bình

2023-08-07 10:23:07

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, các quy định khác liên quan. Ngày 3/8/2023 Đoàn kiểm tra  Ban Quản lý các khu công nghiệp do ông Hà Sỹ Thương, Phó Trưởng ban làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra và làm việc trực tiếp tại cơ sở đối với 2 doanh nghiệp đang thực hiện triển khai dự án là Công ty TNHH Nam Á Bắc Kạn và Công ty TNHH Nông sản Ba Bể.

          Từ kết quả kiểm tra, nhìn chung 2 đơn vị thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, tiến độ góp vốn để triển khai dự án.

       7-8-2023-1  

7-8-2033-2 Đoàn kiểm tra kiểm tra thực địa tại Nhà máy sản xuất ván gỗ nội thất và pallet gỗ của Công ty TNHH Nam Á Bắc Kạn

        Tại các cuộc làm việc, Ông Hà Sỹ Thương, Phó Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp đề nghị 2 đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào hoạt động, sớm tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp góp phần nâng cao chỉ số phát triển công nghiệp của cả tỉnh Bắc Kạn. Ban Quản lý các khu công nghiệp cũng tiếp trực tiếp giải thich cho doanh nghiệp biết rõ một số quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng như: Hoàn trả tiền đảm bảo thực hiện dự án đầu tư; thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy; thực hiện các chế độ về BHXH đối với người lao động…

        Ban Quản lý cũng ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp và sẽ sớm giải quyết, hoặc kiến nghị các cấp thẩm quyền giải quyết để doanh nghiệp sớm hoàn thành dự án đi vào hoạt động.

       Cũng tại cuộc kiểm tra nay, đại diện các doanh nghiệp cũng cam kết sẽ hoàn thành xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động trong quý IV năm 2023, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp trong Khu công nghiệp Thanh Bình.

         

Ma Doãn Hiệu!