Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/c01072022/public_html/bqlkcnbackan.gov.vn/system/engine/loader.php on line 65
BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC MỚI NĂM 2023

BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC MỚI NĂM 2023

2023-08-09 16:44:05

 

Từ ngày 07/8/2023 đến ngày 09/8/2023 đồng chí Phó Bí thư chi bộ và các đồng chí ủy viên chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, năm 2023 do Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tổ chức.

        Trong 3 ngày các học viên được bồi dưỡng 6 chuyên đề: (1) Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng do Thạc sĩ Phạm Thu Thủy, Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh lên lớp; (2) Hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới do Thạc sĩ Tô Lan Hương, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Lý luận cơ sở Trường Chính trị tỉnh lên lớp; (3) Công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay do Thạc sĩ Trần Doãn Quyên, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật Trường Chính trị tỉnh lên lớp; (4) Công tác dân tộc, tôn giáo ở địa phương hiện nay do Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền, Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh lên lớp; (5)Thực hiện chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn địa phương do Đồng chí Lô Quang Tuyến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông lên lớp; (6) Những chủ trương, định hướng lớn của tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới do đồng chí  Đinh Quang Tuyên, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lên lớp. Sau 6 chuyên đề, các học viên sẽ viết bài thu hoạch kết thúc khóa bồi dưỡng.

Cap-nhat-kt 

Hình ảnh đồng chí Đinh Quang Tuyên - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lên lớp với chuyên đề những chủ trương, định hướng lớn của tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ông tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

                                                                                         Bích Liên!