Hội nghị hướng dẫn trao đổi, giải đáp khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý kiểm soát chi ngân sách nhà nước

2023-08-17 19:47:16

Ngày 16 tháng 8 năm 2023, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tham dự Hội nghị khách hàng tại Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Kạn. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, đồng chí Tạ Quốc Bảo - Giám đốc KBNN Bắc Kạn và Chủ tài khoản, Kế toán trưởng các Sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án.

Ngan-sach-1 

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị khách hàng với các nội dung phổ biến, cập nhật về thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN; hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về kiểm soát chi thường xuyên, kiểm soát chi vốn đầu tư công; những lưu ý và cảnh báo rủi ro qua xử lý hồ sơ trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến KBNN; công tác lập và tổng hợp Báo cáo tài chính nhà nước; công tác xử phạt VPHC trong lĩnh vực KBNN; truyền thông các dịch vụ, tiện ích mới hướng tới thực hiện kho bạc số, kho bạc điện tử bao gồm: không giao dịch tiền mặt trực tiếp tại trụ sở KBNN trong toàn tỉnh; thanh toán tự động dịch vụ tiền điện, nước, viễn thông thông qua uỷ quyền của DVSDNS; dài đặt chương trình cảnh báo rủi ro trên điện thoại đối với Chủ tài khoản, Kế toán trưởng ĐVSDNS.

Ngan-sach-2 

Quang cảnh Hội nghị hướng dẫn trao đổi, giải đáp khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý kiểm soát chi ngân sách nhà nước

          Thông qua Hội nghị đã hướng dẫn trao đổi, giải đáp khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý kiểm soát chi ngân sách nhà nước. Ban Quản lý các Khu công nghiệp sẽ tổ chức, triển khai hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp sử dụng dịch vụ, tiện ích mới trên dịch vụ công trực tuyến hướng tới thực hiện kho bạc số, kho bạc điện tử./.

                                                                              Ngọc Hà.