CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHAT LUẬT NĂM 2023”

2023-08-17 21:16:40

        UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch số 545/KH-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2023 về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023”.

2023-1

2023-2 

   2023-3  

   Đối tượng tham gia là là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; với nội dung thi tìm hiểu một số quy định của pháp luật về An ninh mạng và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên cổng thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Bắc Kạn. Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị di động có kết nối Internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn. Thời gian diễn ra cuộc thi từ  15/9 đến 15/10/2023. Cuộc thi sẽ trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân theo thể lệ của cuộc thi.  

       Thông qua đó nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL thông qua các hình thức tuyên truyền, thu hút cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia; Cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật cho mọi người trong xã hội; thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức trong công tác PBGDPL.

        Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp biết, tham gia hưởng hứng cuộc thi.

        * Kèm theo kế hoạch số 545/KH-UBND.

545-kh-ubnd 

 

                                                              Đỗ Nhung!