Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công ty Cổ phần Đầu tư Govina

2023-08-22 08:45:45

        Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2023), 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc(19/8/2005 – 19/8/2023), ngày 17/8/2023, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp cùng Ban Quản lý các khu công nghiệp, Công ty cổ phần đầu tư Govina tổ chức tuyên truyền pháp luật vê an ninh trật tự và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công ty cổ phần đầu tư Govina.

Go-1 

Báo cáo viên điểm qua tình hình anh ninh trật tự trong 7 tháng đầu năm 2023

        Tham dự buổi tuyên truyền có ông Hà Sỹ Thương, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn, Thượng tá Hoàng Văn Thái, Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Bắc Kạn; đại diện lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ Phòng An ninh kinh tế, Công an huyện Chợ Mới và tập thể lãnh đạo, người lao động của Ban Quản lý các khu công nghiệp và Công ty cổ phần đầu tư Govina với quy mô khoảng 100 người tham gia.

Go-2 

Toàn cảnh buổi lễ tuyền truyền

        Tại hội nghị, báo cáo viên đã thông tin đến toàn thể hội nghị về tình hình anh ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong 7 tháng đầu năm 2023 và tuyền truyền phổ biến giáo dục pháp luật vê Luật An ninh quốc gia, Luật An ninh mạng, Bộ luật Lao động và các văn bản liên quan đến công tác bảo đảm an ninh cho người lao động, an toàn cơ quan, doanh nghiệp; tuyên truyền, phổ biến một số phương thức, thủ đoạn của tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; hướng dẫn các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong thời gian tới. Hoạt động đã góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ quan, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

                                                                             P.D.T