Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh dừng chân thị sát địa điểm các vị trí quy hoạch khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn và thăm Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn

2023-09-11 16:43:46

       Trong chương trình công tác tại tỉnh Bắc Kạn, sáng ngày 06/9, Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã thị sát các vị trí quy hoạch khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và thăm Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn.

       Tiếp đón và làm việc với đoàn công tác của Bộ trưởng, về phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

        Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh thị sát vị trí quy hoạch Khu Công nghiệp Chợ Mới 1 tại xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn với diện tích quy hoạch là 300ha. Theo lộ trình, và dự kiến về công tác xúc tiến đầu tư, Khu Công nghiệp Chợ Mới 1 sẽ triển khai trong giai đoạn 2024-2026. Khi đi vào hoạt động sẽ có giải quyết bài toán thiếu qũy đất để thu hút các dự án đầu tư thứ cấp, là động lực quan trong cho phát triển công nghiệp của tỉnh Bắc Kạn.

Bo-TN-1 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh thị sát địa điểm quy hoạch xây dựng Khu Công nghiệp Chợ Mới 1, tỉnh Bắc Kạn

Bo-TN-2 

Ông Hoàng Văn Khởi, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban quản lý các khu công nghiệp giới thiệu  vị trí quy hoạch dự kiến phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bo-TN-3 

Bo-TN-4 

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh trực tiếp thăm Nhà máy chế biến khoáng sản thạch ảnh của Công ty TNHH Kim An An

        Tại buổi làm việc Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh tỉnh cần tính toán tốt các giải phát nhằm tận dụng tối đa nguồn lực đầu tư cho phát triển khu công nghiệp của tỉnh, đối với hoạt động của khu công nghiệp Bộ trưởng yêu cầu cần chú trọng trong công tác sử dụng đất và bảo vệ môi trường.

Ma Doãn Hiệu!