VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THỨ NHẤT TỔ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN VỚI ĐỊA PHƯƠNG

2023-09-15 09:12:51

        Phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trực tuyến với địa phương diễn ra ngày 08 tháng 9 năm 2023, tham dự có đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp.

       Tại hội nghị, lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tại đơn vị, địa phương theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

        Thông qua Hội nghị Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phải hoàn thành việc rà soát ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý; đề xuất phương án đơn giản hóa tối thiểu 20% TTHC và giảm 20% chi phí.

        Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng toàn thể lãnh đạo các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

PHIEN-HOP-1-CP 

     PHIEN-HOP-2-CP 

 Sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình có ý kiến kết luận và chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh bảo đảm mục tiêu cắt giảm ít nhất 20% thông tin phải khai báo đối với các TTHC.

        Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, công chức trực tiếp tham gia giải quyết TTHC cần nâng cao hơn nữa tinh thần phục vụ. Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, những thủ tục nào không giải quyết được cần giải thích thấu đáo, thông tin đầy đủ, kịp thời có hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc cho công dân, doanh nghiệp.

Thanh Giang.