CÔNG ĐOÀN BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TÍCH CỰC THI ĐUA CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BẮC KẠN LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2023-2028

2023-10-10 09:29:08

        Để chào mừng  Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Ban Quản lý các KCN đã xây dựng chương trương trình, kế hoạch hoạt động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tích cực đổi mới các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đến đoàn viên, lao động đẩy mạnh các phong trào thi đua, yêu nước, thi đua sản xuất, kinh doanh, ứng dụng chuyển đổi số, tăng năng xuất lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

CONG-DOAN-X-HOM-NAY-1 Pano, áp phich trào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2023-2028

         Việc tham gia của công đoàn ở các đơn vị, doanh nghiệp không chỉ xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh mà còn thể hiện quan điểm về chế độ dân chủ của Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.

         Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn đề ra khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước; Cán bộ, công đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước; Cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Cán bộ, đoàn viên, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội; Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển.

        Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy Bắc Kạn, Liên đoàn Lao đoàn lao động tỉnh, Công đoàn Ban Quản lý đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh xây dựng công đoàn vững về tổ chức, mạnh về phong trào, từng bước khẳng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong từng giai đoạn phát triển của của tỉnh, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

CDS-lao-dong-11 Đoàn viên công đoàn các doanh nghiệp tham gia Hội nghị tuyên truyền về chuyển đổi số năm 2023

        Hiện nay, trong Khu công nghiệp Thanh Bình có có 12 công đoàn  cơ sở với trên 40 đoàn viên. Có thể thấy, vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị cực kỳ quan trọng, nhất là trong bối cảnh nước ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển. Lực lượng lao động và các thành phần kinh tế ngày càng đa dạng, phong phú, điều này đòi hỏi quan hệ giữa Đảng với giai cấp công nhân thông qua tổ chức Công đoàn luôn được coi trọng. Công đoàn vững mạnh, giai cấp công nhân vững mạnh thì khối đại đoàn kết toàn dân tộc và Đảng ta vững mạnh. Tiếp tục khẳng định nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân, viên chức, lao động ngày càng được chú trọng hơn.

        Với mục tiêu đẩy mạnh xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh để góp phần tích cực tham gia xây dựng Đảng, các cấp công đoàn trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp cùng chuyên môn phát động các phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, được đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động hưởng ứng và góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn sản xuất, việc làm và thu nhập của người lao động, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thúc đẩy sự sáng tạo, hăng say lao động, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng công việc của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

        Bên cạnh đó, công tác giới thiệu, bồi dưỡng, phát triển đảng viên là đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động luôn được tổ chức Công đoàn quan tâm, xem đây là nhiệm vụ quan trọng và là trách nhiệm thường xuyên của tổ chức Công đoàn. Để làm tốt công tác này, các cấp công đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội. Công đoàn cơ sở đã có nhiều giải pháp tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Nhiều đoàn viên, công nhân, lao động đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, tích cực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

        Qua đó, các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng đảng, tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, chăm lo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Kịp thời động viên đoàn viên, công nhân, lao động thi đua lao động sản xuất xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững, làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, nhà nước với công nhân, người lao động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

 

Thanh Giang!