Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

2023-10-12 14:33:08

        Ngày 11/10/2023, tại Điểm cầu Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã diễn ra Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tham dự khai mạc và hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính tại Hội nghị do ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ nêu Tổng quan về kiểm soát thủ tục hành chính.

Ong-Phan-1 (1) Ông: Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ

        Về phía Điểm cầu UBND tỉnh do ông Vũ Đức Chính, Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham gia điều hành hội nghị cùng công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng UBND, các sở, ban, ngành; Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; công chức phòng Công nghệ thông tin - Bưu chính viễn thông ; Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính thuộc UBND các huyện, thành phố.

Ong-Phan-2 Công chức đầu mối kiểm soát TTHC các sở, ban, nghành của tỉnh

        Hội nghị tập trung hướng dẫn rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, chuẩn hóa mẫu đơn, tờ khai thiết lập biểu mẫu điện tử tương tác; Hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; Chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia; Giới thiệu Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và  đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử; Tập huấn về Thông tư số 01/2023/TT-VPCP, Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg; hướng dẫn, rà soát TTHC nội bộ theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg.

        Hội nghị tập huấn nhằm mục đích trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trong triển khai công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; đồng thời ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, triển khai rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước. 

        Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế và những bất cập, hạn chế và được các báo cáo viên giải đáp một số vướng mắc liên quan đến công tác kiểm soát, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, hướng đến thực hiện hiệu quả các mục tiêu chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số./.

Thanh Giang!