CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN

2023-11-02 10:03:09

         Chiều ngày 01 tháng 11 năm 2023 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ công bố quyết định Bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn.

ong-khoi-bo-nhiem 

         Đồng chí Hoàng Văn Khởi, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh kể từ ngày 01/11/2023. 

       Dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Sằm Văn Trân phó giám đốc Sở Nội vụ cùng Văn phòng UBND tỉnh và toàn thể công chức viên chức Ban Quản lý, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong Khu công nghiệp.

CONG-BO-01 

Đổng chí Sầm Văn Trân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh.

CONG-BO-02 

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ.

        Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Phát biểu và giao nhiệm vụ đối với đồng chí Hoàng Văn Khởi. Đồng chí được bổ nhiệm giữ vững lập trường, tư tưởng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu; Không ngừng trau dồi nâng cao kiến thức nghiệp vụ, tận tâm, tận lực, rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ của cơ quan để phấn đấu hoàn thành với kết quả cao nhất;

         Đồng chí Hoàng Văn Khởi, tân Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và hứa sẽ kế thừa, phát huy những kinh nghiệm cá nhân trong quá trình công tác để cùng tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức Ban Quản lý các khu công nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Thanh Giang!