CÔNG BỐ CÔNG KHAI THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP

2023-11-03 11:04:08

Ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023, Theo đó, đơn vị chủ trì Đoàn kiểm tra liên ngành là Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ngày 20/9/2023, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra đối Dự án Nhà máy chế biến nông sản của Công ty TNHH Vietnam Misaki; ngày 21/9/2023, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đối với Dự án sản xuất gỗ Lechenwood Việt Nam của Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam.

        Ngày 31/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Thống báo số 304/TB-UBND thống báo kết quả kiểm tra định kỳ hoạt động đầu tư nước ngoài đối với Dự án sản xuất gỗ Lechenwood Việt Nam của Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam; Thông báo số 305/TB-UBND thông báo kết quả kiểm tra định kỳ hoạt động đầu tư nước ngoài đối với Dự án nhà máy chế biến nông sản của Công ty TNHH Vietnam Misaki.

        Ban Quản lý các khu công nghiệp công bố công khai theo quy định để các cá nhân, đơn vị quan tâm biết, theo dõi.

TB-so-304-1 

TB-so-305-1 

Ma Doàn Hiệu!