Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.

2023-11-06 15:10:44

        Sáng ngày 05/11/2023 tại điểm cầu Bắc Kạn, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì dư Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới. Cùng dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

10-thang-thuc-hien-Chi-thi-01 Hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị

10-thang-thuc-hien-Chi-thi-01-1 Hình ảnh Điểm cầu UBND tỉnh Bắc Kạn

        Qua 10 tháng triển khai thực hiện Chỉ thị số 01, công tác PCCC và CNCH có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó, việc nhận thức, kiến thức về PCCC và cong tác CNCH của người dân ngày càng được nâng lên, chính quyền các cấp nhận thức được vai trò, trách nhiệm trong công tác PCCC; Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCCC ngày càng được hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thực tế… Trong 10 tháng qua trên toàn quốc xảy ra hơn 2.900 vụ cháy và sự cố cháy, làm chết 134 người, bị thương 101 người; Tài sản thiệt hại ước tính gần 230 tỷ đồng và 207 ha rừng (so với cùng kỳ năm trước, số vụ cháy và sự cố cháy giảm 1.367 vụ, tăng 36 người chết, tăng 22 người bị thương…).

        Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đối với công tác PCCC và CNCH; Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động thông tin tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, kỹ năng của người dân trong PCCC và CNCH. Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về PCCC. Nâng cao trách nhiệm cấp Ủy các cấp về công tác PCCN và CNCH. Phát huy tốt hơn nữa vai trò của của lực lượng công an và quân đội.

        Tập trung thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đây là nhiệm vụ chính, phải thực hiện thường xuyên, liên tục; Nâng cao năng lực của lực lượng PCCC, nòng cốt là lực lượng cảnh sát PCCC. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện thể chế, các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm pháp luật; Tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác PCCC.

Thanh Giang!