Triển khai cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính” của Ban Quản các KCN tỉnh năm 2023

2023-11-22 14:51:05

        Ngày 16/11/2023 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn Ban hành Kế hoạch số 67 Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính” của Ban Quản các KCN tỉnh, theo đó thời gian bắt đầu thi vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 24/11/2023 và kết thúc vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 24/11/2023. Đồng thời, ban hành kèm theo Quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi và Thể lệ cuộc thi.

        Theo đó, người dự thi thực hiện truy cập bằng 02 cách sau:

        - Cách 1: Người dự thi truy cập vào Website Cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính” của  Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn năm 2023 tại địa chỉ https://forms.gle/qrywaQNz8VWCoY9r8.

        - Cách 2: Người dự thi truy cập vào Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn với tên miền truy cập trên Internet là https://bqlkcnbackan.gov.vn /Tin tức sự kiện Cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính” của  Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn năm 2023 (có địa chỉ liên kết đường dẫn đến phần mềm thi trực tuyến) để tham gia dự thi.

         - Hoặc quét mã QR code: 

Ma-QR-code-thi-CCHC-BQL-2023 

        Ban Quản lý các KCN  thông tin để công chức viên chức, người lao động và doanh nghiệp, công nhân viên lao động trong Khu công nghiệp Thanh Bình tìm hiểu và tham gia dự thi./.

Thanh Giang!