Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tỉnh Bắc Kạn

2023-11-25 00:10:58

        Ngày 23/11/2023, tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn, Ban Quản lý các khu công nghiệp tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Nội chính Đảng năm 2023 do Ban Nội chính - Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức. Thành phần tham dự hội nghị tập huấn gồm lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh; thường trực các huyện, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các cơ quan nội chính huyện, thành phố…

        Hội nghị được nghe truyền đạt các chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương báo cáo.

Tieu-cuc 

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương.

       Thông qua lớp tập huấn các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nắm vững, hiểu rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; phổ biến, cập nhật, hướng dẫn những nội dung cơ bản và điểm mới về nhiệm vụ, giải pháp công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp cùng những vấn đề trọng tâm của công tác nội chính Đảng thời gian tới; tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong tình hình mới.

        Bế mạc Hội nghị, đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị tập huấn chủ động tổ chức, triển khai, áp dụng trong đảng bộ, cơ quan, đơn vị để thống nhất, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả công tác Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

        Trong thời gian tới, Ban Quản lý các KCN cũng sẽ tổ chức triển khai nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tại cơ quan, góp phần hiểu rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; phổ biến, cập cho công chức, viên chức, người lao động./.

Thanh Giang!