Bắc Kạn tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

2023-11-30 17:16:13

       Ngày 30/11/2023, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định  số 1288/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, tiếp tục mở rộng tầm nhìn và khát vọng để tỉnh Bắc Kạn khai thác tối đa những tiềm năng, thế mạnh, phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ mới.

         Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, cùng đại diện lãnh đạo cơ quan Trung ương. Về phía tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên BCH Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH; đồng chí Phương Thị Thanh – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.

Hoi-nghi-cong-bo-1 

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

        Được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ các tầng lớp nhân dân, Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã hoàn thành và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định  số 1288/QĐ-TTg ngày 03/11/2023. Quy hoạch có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thể hiện tư duy đổi mới, sáng tạo, khoa học, tầm nhìn đột phá, chiến lược, tạo ra khung hành lang pháp lý để các ngành, các địa phương triển khai thực hiện. Quy hoạch được lập trên phạm vi toàn tỉnh, tích hợp tất cả các ngành, lĩnh vực.

Hoi-nghi-cong-bo-2Hoi-nghi-cong-bo-3  

        Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn và có phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

        Mục tiêu của Quy hoạch là đến năm 2030, Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển trung bình khá, bền vững với hệ thống không gian phát triển hài hòa, hợp lý giữa đô thị và nông thôn, giữa khu vực phát triển kinh tế với các khu vực bảo tồn sinh thái, văn hóa. Kinh tế phát triển theo hướng xanh và năng động với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng số đồng bộ, hiện đại.

        Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt trên 7,5%; trong đó, dịch vụ tăng trên 8%/năm; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trên 3,5%/năm; công nghiệp - xây dựng tăng trên 11%/năm.

       Trong cơ cấu kinh tế, ngành dịch vụ chiếm khoảng 54%; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm khoảng 20%; công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 24% (công nghiệp chiếm khoảng 12%); thuế sản phẩm trừ trợ cấp khoảng 2%. GRDP bình quân/người đạt trên 100 triệu đồng (theo giá hiện hành).

        Theo phương án phát triển các khu công nghiệp được tích hợp trong Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thì tỉnh Bắc Kạn, theo đó có 08 KCN với tổng diện tích là 2.361 ha. Giai đoạn từ nay đến năm 2030 tỉnh Bắc Kạn có 05 KCN với diện tích 961ha, gồm: KCN Thanh Bình - giai đoạn I diện tích 73,5 ha; KCN Thanh Bình - giai đoạn II có diện tích quy hoạch là 80,3 ha; KCN Chợ Mới 1 diện tích 300 ha và KCN Chợ Mới 2 diện tích là 200ha.

        Tầm nhìn đến năm 2050 sau khi các tuyến đường cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn và Bắc Kạn – Cao Bằng được đầu tư hoàn thiện, tỉnh sẽ định hướng kêu gọi đầu tư phát triển thêm 04 KCN với tổng diện tích tăng thêm là 1.700 ha gồm: KCN Chợ Mới 3 là 300ha; KCN Chợ Mới 4 là 500ha; KCN Chợ Mới 5 là 500ha và KCN Bạch Thông 400 ha.

Hoi-nghi-cong-bo-4 

Tinh Bắc Kạn trao Quyết định và Biên bản ghi nhớ đầu tư đối với một số tập đoàn, doanh nghiệp đang đề xuất đầu tư phù hợp với Quy hoạch tỉnh

        Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa rất quan trọng để các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân tỉnh Bắc Kạn thống nhất cao trong nhận thức và hành động để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà quy hoạch đề ra.

 

Ma Doãn Hiệu!