Tỉnh Bắc Kạn đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh 11 tháng năm 2023

2023-12-05 08:54:52

        Ngày 29 tháng 11 năm 2023, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh 11 tháng năm 2023. Phiên họp do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình chủ trì.

       Cuộc họp đánh giá các cấp, các ngành của tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh, qua đó, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, như: GRDP trên địa bàn tỉnh ước tính cả năm tăng trưởng 6,33% so với cùng kỳ năm 2022, xếp thứ 6/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, 33/63 tỉnh, thành phố cả nước; giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 11% so với cùng kỳ năm 2022, trồng rừng đạt 128% kế hoạch, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 117% kế hoạch, tư vấn giới thiệu việc làm đạt 125% kế hoạch, tỷ lệ giảm nghèo ước đạt 2,4%; Tỷ lệ giảm nghèo tại các huyện nghèo ước đạt 4,85%.

      Tuy nhiên, còn một số chỉ tiêu chưa đạt như: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch, giải ngân vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp, tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao còn chậm, thu ngân sách chưa đạt so với mục tiêu.

      Trong tháng còn lại của năm 2023, yêu cầu các Sở, Ban ngành, địa phương nỗ lực cao nhất, tập trung cao độ để phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra của tỉnh và từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị, tạo tiền đề để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

  1. Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp. Thực hiện tốt công tác phòng chống các loại dịch bệnh, phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023; quan tâm và thúc đẩy việc triển khai thực hiện các dự án đã ký kết tại Hội nghị Xúc tiến tiêu thụ và kết nối giao thương các sản phẩm hàng hóa tỉnh Bắc Kạn ngày 24/11/2023.
  2. Tiếp tục thúc đẩy các dự án, hoạt động sản xuất công nghiệp; quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các nhà đầu tư từ khâu nghiên cứu, khảo sát, chuẩn bị đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tích cực đón đầu xu hướng đầu tư sau khi Quy hoạch tỉnh được công bố.
  3. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân, vốn đầu tư, vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia; các sở, ban ngành cấp tỉnh tích cực chủ động hướng dẫn, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các địa phương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tại cơ sở.
  4. Triển khai các giải pháp đảm bảo cung cầu thị trường, hàng hóa thiết yếu phục vụ người tiêu dùng dịp Tết Dương lịch 2024. Tăng cường tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch gắn với phát huy văn hóa truyền thống của tỉnh, các hoạt động thu hút khách du lịch.
  5. Tập trung chỉ đạo thu ngân sách, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thu và chống thất thu ngân sách nhà nước. Thực hiện quản lý chi ngân sách chặt chẽ, chủ động, tiết kiệm, đúng quy định.
  6. Đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, phấn đấu nâng bậc xếp hạng năm 2023 của tỉnh.
  7. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
  8. Tiếp tục quan tâm tới công tác giáo dục, xây dựng Trường đạt chuẩn, lao động việc làm, xây dựng vị trí việc làm, công tác tuyển dụng; các chính sách an sinh xã hội, công tác phòng chống tệ nạn xã hội, công tác khám bệnh, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân.
  9. Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
  10. Tiếp tục chuẩn bị tốt các nội dung và thực hiện trách nhiệm báo cáo, giải trình, trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 và kỳ họp đầu năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

    Ban Quản lý các khu công nghiệp đã cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ để thực hiện, đó là: Bám sát các văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh, tập trung  chỉ đạo  triển  khai  kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng,  chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý đầu tư, quản lý quy hoạch xây dưng, quản lý môi trường, doanh nghiệp lao động và công tác phát triển hạ tầng khu công nghiệp; Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đôn đốc các nhà máy đã tạm dừng hoạt động tái đầu tư, thực hiện sản xuất; Vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN bảo hoạt động liên tục, an toàn, hiệu quả; khắc phục những vướng mắc, thiếu sót trong quản lý sử dụng hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống thu gom xử lý nước thải./.

MA DOÃN HIỆU