Bộ Nội vụ ban hành Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm tra chất lượng đầu vào công chức.

2023-12-05 10:09:27

         Ngày 29/11/2023, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 17/2023/TT-BNV quy định Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm tra chất lượng đầu vào công chức, Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/01/2024.

Thi-cong-chuc-11 

Tuyển dụng (ảnh minh họa)

        Trước đó Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 quy định về kiếm định chất lượng đầu vào công chức. Theo đó, việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức có một số điểm mới so với quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức như sau:

        Thứ nhất, tạo nguồn tuyển dụng lớn từ những thí sinh đạt kết quả kiểm định trong phạm vi cả nước thay vì giới hạn từ các thí sinh đạt kết quả thi vòng 1 trong mỗi kỳ tuyển dụng do bộ, ngành, địa phương tổ chức.

        Thứ hai, giảm chi phí trong tổ chức tuyển dụng công chức do các bộ, ngành, địa phương không phải chi kinh phí trả cho những cơ quan, tổ chức có điều kiện, năng lực xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và tổ chức chấm thi cũng như thuê cơ sở vật chất để tổ chức thi vòng 1 như hiện nay.

        Thứ ba, rút ngắn thời gian tuyển dụng công chức.

        Thứ tư, tăng tính chuyên nghiệp trong việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức do một đơn vị chuyên nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi và tổ chức thực hiện.

        Thứ năm, thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức sẽ tăng tính khách quan trong việc lựa chọn các ứng viên có năng lực, nền tảng cơ bản trước khi được đánh giá về năng lực chuyên môn theo yêu cầu vị trí việc làm; đồng thời tạo áp lực đối với thí sinh dự thi cần phải chú ý học hỏi, bổ sung kiến thức, kỹ năng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng thí sinh dự thi công chức.

        Để tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thống nhất, chặt chẽ, đảm bảo công khai minh bạch và hiệu quả. Bộ Trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Thông tư số 17/2023/TT-BNV quy định Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm tra chất lượng đầu vào công chức, Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/01/2024. Theo đó, kiểm định chất lượng đầu vào công chức là kỳ thi do Bộ Nội vụ tổ chức nhằm đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức tại cơ quan có thẩm quyền.

        Chi tiết thông tư: 17-2023-TT-BNV 

MA DOÃN HIỆU