HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X tổ chức kỳ họp thứ 16 thường lệ cuối năm 2023

2023-12-07 13:57:49

        Vào hồi 8h00 ngày 07 tháng 12 năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ năm 2023). Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBMT TQ Việt Nam tỉnh, đông đủ các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa X, Thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, hội cấp tỉnh và Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành  phố.

Ky-hop-16-1 

Quang cảnh tại kỳ họp

Ky-hop-16-2 

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

        Theo nội dung phát biểu khai mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp lần này sẽ nghe một số báo cáo quan trọng như:

        Thứ nhất, xem xét Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2023, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024; báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; của Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; thông báo của Ủy ban MTTQVN tỉnh trong tham gia xây dựng chính quyền.

        Thứ hai, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và dự kiến thông qua 25 nghị quyết chuyên đề và thường kỳ về: Dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024; phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương; phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024; điều chỉnh chủ trương đầu tư; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết của HĐND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

        Thứ ba, tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc các sở: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính.

        Thứ tư, HĐND sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu. Đây là phương thức giám sát quan trọng đối với người được lấy phiếu tín nhiệm.

        Thứ năm là, kỳ họp sẽ thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Ky-hop-16-3 

Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn.

        Đây là kỳ họp quan trọng của Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023, đề ra nhiệm vụ năm 2024, quyết nghị thông qua nhiều Báo cáo, Tờ trình dự thảo Nghị quyết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời chất vấn và trả lời chất vấn đối với Thủ trưởng một số sở, ngành, Lãnh đạo UBND tỉnh để làm rõ nhiều nội dung quan mà cử tri và Nhân dân quan tâm. Do vậy, các cử tri là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thanh Bình, các nhà đầu tư vào khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn rói riêng và cử tri cả tỉnh nói chung kỳ vọng rất lớn sự thành công của kỳ họp lần thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

 Hoàng Khởi