Dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

2023-12-11 08:46:55

        Ngày 08/12/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến chúc mừng và dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang (10/12/2003 -10/12/2023).

        Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 261/2003/QĐ-TTg ngày10/12/2003 thành lập Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.

       Năm 2003, mới có 1 Khu công nghiệp đến nay đã có 8 Khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích quy hoạch 1,98 nghìn ha; 451 Doanh nghiệp đang hoạt động tại các Khu công nghiệp, giải quyết việc làm cho 196 nghìn lao động. Tỷ lệ đất công nghiệp đã cho thuê đạt hơn 77%. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật các Khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ, có Khu công nghiệp đang được đầu tư theo hướng Khu công nghiệp sinh thái. Tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Ban Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách, quy hoạch, kế hoạch… phát triển các Khu công nghiệp. Với những thành tích xuất sắc, tại Lễ kỷ niệm, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Giang vinh dự đón nhận Cờ thi đua năm 2022 của Chính phủ; 4 tập thể, 10 cá nhân của Ban được Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen.

Bac-Giang-20-nam 

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Cờ thi đua năm 2022 của Chính phủ cho Ban Quản lý Các KCN Bắc Giang.

        Đây cũng là dịp để Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong việc định hướng phát triển khu công nghiệp của Bắc Kạn trong tương lai.

                                                                                      Bích Liên