Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an toàn cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân năm 2024

2024-01-26 14:57:06

        Triển khai thực hiện công văn 8549/UBND-GTCNXD  ngày 18/12/2023 của  ủy ban nhân tỉnh về việc  tăng cường đảm bảo trật  tự,  an  toàn  giao  thông  dịp  Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024. Ban Quản lý các khu công nghiệp đã có văn bản số 49/BQL-VP ngày 25/01/2024 để triển khai quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức người lao động Ban Quản lý và các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp.

        Để đảm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Ban Quản lý các khu công nghiệp yêu cầu toàn thể công chức, viên chức người lao động Ban Quản lý và các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp thực hiện một số nội dung như sau:

        - Các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã uống rượu, bia.

Chot-1 

        - Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáp dục cho người lao động chấp hành các quy định của pháp luật về công tác PCCC và quản lý, sử dụng các loại pháo, vật liệu nổ, việc thắp hương và đốt vàng mã đảm bảo an toàn tuyệt đối không để xảy cháy, nổ trong Khu công nghiệp.

Chot-2 

        - Tăng cường lực lượng bảo vệ trực đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra các vụ trộm, cắp, tệ nạn xã hội gây mất an ninh trật tự Khu công nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chot-3 

        Ban Quản lý các khu công yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp thoạt động trong khu công nghiệp thực hiện nghiêm túc để đón xuân Giáp Thìn vui tươi, an toàn, đầm ấm (xem chi tiết văn bản 49/BQL-VP ngày 25/01/2023 tại đây).

Đỗ Nhung