Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh năm 2024 do Tỉnh ủy Tổ chức thành công tốt đẹp

2024-01-31 21:51:12

        Thực hiện Kế hoạch số 223-KH/TU ngày 17/01/2024 của Tỉnh ủy Bắc Kạn. Ngày 30/01/2024 tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn, Tỉnh ủy Bắc Kạn Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh cung cấp các nội dung thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tham dự Hội nghị gồm các đồng chí là  Cán bộ chủ chốt của tỉnh, huyện và cấp xã gồm: Các đồng chí Tỉnh ủy viên; trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố; Bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, thị trấn.

2024-CBCT 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Hội nghị

        Hội nghị đã Cung cấp các nội dung thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đến cán bộ chủ chốt toàn tỉnh; Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 bao gồm hình thức bằng phóng sự ngắn thời gian khoảng 20 phút); Quán triệt một số nội dung về chuẩn bị đón tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

        Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh -  Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn  biểu dương đồng thời ghi nhận quyết tâm, sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện các lĩnh vực công tác trong năm 2023. Sự đồng thuận cao của Nhân dân trên địa bàn tỉnh, đóng góp vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 của địa phương.

        Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Năm 2024 xác định là một năm hết sức khó khăn, cùng với đó nhiều quy định mới có hiệu lực cần tổ chức triển khai thực hiện. Các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được quán triệt, triển khai ở tất cả các hội nghị. Xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành sớm nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, Do vậy, các cấp ủy, chính quyền quyết liệt hơn nữa để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, tạo sự bứt phá, tăng tốc ở từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, tập trung vào các công trình trọng điểm đang và sẽ triển khai. Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, với mục tiêu chương trình được triển khai sớm thì người dân sớm bớt khó khăn.

        Đối vưới việc xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư đề nghị tiếp tục phát huy tốt hơn nữa công tác đoàn kết nội bộ Đảng. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tinh thần chung từ tỉnh đến xã là việc khó đem ra bàn và bàn kỹ, “chỉ bàn làm chứ không bàn lùi”; tìm cách tháo gỡ những vướng mắc, với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm cao nhất trong thực hiện các nhiệm vụ; vận dụng linh hoạt, sáng tạo trên cơ sở các quy định của Trung ương. Quán triệt, tổ chức thực hiện, nêu cao lòng tự trọng của người đảng viên trong thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt sáng tạo, hành động quyết liệt thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp”.

        Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư, đặc biệt là quan tâm thực hiện tốt việc chăm lo, tặng quà Tết cho các gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thanh Giang