Hưởng ứng “Tết trồng cây” xuân Giáp Thìn năm 2024 và chăm sóc cây xanh tại Khu công nghiệp Thanh Bình

2024-02-01 16:22:56

        Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, ngày 26/01/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND-NN về việc tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn năm 2024 gắn với Chương trình “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”. Thực hiện nội dung trên, Ban Quản lý các KCN đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-BQL ngày 31/01/2024 về tổ chức “Tết trồng cây” xuân GiápThìn năm 2024 tại KCN Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn.

Trong-cay--2024-1 

Ông Hoàn Văn Khởi, Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh kiểm tra công tác chăm sóc cây xanh tại Khu công nghiệp Thanh Bình và khu vực dự kiến trồng cây mới

        Theo nội dung kế hoạch, Ban Quản lý sẽ tổ chức trồng mới, chăm sóc cây, hoa tại trụ sở cơ quan; tổ chức trồng bổ sung và chăm sóc cây xanh bóng mát tại KCN Thanh Bình và phối hợp với UBND huyện Chợ Mới tổ chức Tết trồng cây tại KCN Thanh Bình.

Trong-cay-2024-2 

Hàng cây được chăm sóc tại Khu công nghiệp

        Địa điểm phát động Tết trồng cây năm 2024 dự kiến tổ chức tại KCN Thanh Bình, với số lượng trồng mới là 500 cây lát, thời gian thực hiện ngày 16/02/2024 (tức ngày mùng 7 tháng giêng năm 2024). Ban Quản lý các KCN đã phân công thực hiện phát dọn, đào hố kích thước (40cm x 40cm x 40cm) cây cách cây 4,5m lấp hố bằng đất màu và phân hữu cơ hoai mục. Chuẩn bị cuốc xẻng và các dụng cụ cần thiết đảm bảo cho việc trồng cây, mời lãnh đạo các doanh nghiệp trong KCN Thanh Bình; huy động công chức, viên chức, công nhân tham gia buổi lễ và trồng cây.

        Năm 2023, Ban cũng đã phối hợp với UBND huyện Chợ Mới tổ chức Tết trồng cây tại Khu công nghiệp Thanh Bình với 1.200 cây lát hoa tại hành lang Khu công nghiệp Thanh Bình, đạt tỷ lệ sống trên 95%, đến nay cây sinh trưởng tốt, góp phần tạo thêm bóng mát, màu xanh tươi trẻ đón chào xuân Giáp Thìn./.

Thanh Giang - Đỗ Nhung!