Phát động Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Bắc Kạn năm 2024 “Bắc Kạn - Vẻ đẹp đầu nguồn Sông Cầu”.

2024-02-16 09:42:27

        Ngày 06/02/2024, Ban Tổ chức Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Bắc Kạn năm 2024 đã ban hành kế hoạch số 20/KH-BTC về tổ chức Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Bắc Kạn năm 2024; Thể lệ số 03/TL-BTC ngày 06/02/2024 của Ban Tổ chức Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Bắc Kạn năm 2024 về Thể lệ Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Bắc Kạn năm 2024. Chủ đề Cuộc thi là: “Bắc Kạn - Vẻ đẹp đầu nguồn Sôn Cầu”.

Ho-BB-1 

Hồ Ba Bể (Ảnh nguồn Internet)

        Cuộc thi nhằm giới thiệu hình ảnh, cuộc sống chân thật của vùng đất và nét đẹp con người Bắc Kạn; qua đó, khơi dậy lòng tự hào và tình yêu quê hương đất nước. Đồng thời, góp phần khẳng du lịch Bắc Kạn là điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư để phát triển du lịch; Thông qua Cuộc thi, lựa chọn các bức ảnh đẹp về du lịch Bắc Kạn, trên cơ sở đó xây dựng ngân hàng dữ liệu ảnh du lịch Bắc Kạn phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh.

Ho-BB-2 

Nhánh suối chảy từ dãy núi Phja Khao ở Phương viên Chợ Đồn

((Ảnh nguồn Internet)

        Đối tượng dự thi là Các nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài tỉnh là công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đang công tác, sinh sống tại Việt Nam (không giới hạn về độ tuổi, dân tộc và tôn giáo).

        Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày  01/03/2024  đến  ngày 30/06/2024.

        Hình thức dự thi: Tác phẩm dự thi phải chụp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, được sáng tác trong năm 2023 và đến thời điểm nộp hồ sơ; ảnh dự thi phải là sáng tác của chính tác giả, chưa tham dự hoặc công bố dưới bất kỳ hình thức nào, không có tranh chấp bản quyền tác giả.; Ảnh dự thi là ảnh màu (không chấp nhận file scan hoặc chụp lại từ ảnh giấy); Ảnh dự thi là ảnh đơn; mỗi tác giả được gửi tối đa 10 ảnh dự thi; Ảnh dự thi được chụp bằng phương pháp hiện thực, không chấp nhận ảnh chắp ghép, xử lý bởi các thủ pháp kỹ thuật.

        Các tác giả gửi tác phẩm dự thi theo hình thức sau: Ảnh lưu trên USB đựng trong phong bì dán kín, ngoài phong bì ghi rõ: Tác phẩm tham dự “Ảnh đẹp Du lịch Bắc Kạn năm 2024”, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Ban Tổ chức theo địa chỉ: Phòng Quản lý Du lịch và Di sản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn (Tổ7, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn điện thoại: 0339696041).

       Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn phổ biến, tuyên truyền, đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp tỉnh để tham gia hưởng hứng cuộc thi.

        (Xem chi tiết kế hoạch và thể lệ cuộc thi tại đây).

       1-KH-Cuoc-thi (1)

       2-The-le-Cuoc-thi 

Đỗ Nhung