Hội nghị phổ biến và trao đổi về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kho bạc

2024-03-23 20:47:09

        Ngày 21 tháng 3 năm 2024, Kho bạc nhà nước huyện Chợ Mới  tổ chức Hội nghị trao đổi nghiệp vụ với khách hàng. Hội nghị nằm trong kế hoạch tập trung nâng cao chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước huyện Chợ Mới, chủ trì là ông Phạm Văn Trường – Giám đốc Kho bạc huyện Chợ Mới.

Hoi-nghi-1 Ông Phạm Văn Trường phát biểu tại Hội nghị

           Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Ông Tạ Quốc Bảo - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn và đại diện lãnh đạo huyện Chợ Mới, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài chính và sự tham gia của hơn 100 khách mời đến từ các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn huyện.

Hoi-nghi-2 Ông Tạ Quốc Bảo - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn phát biểu tại Hội nghị

Hoi-nghi-3 Toàn cảnh Hội nghị khách hàng

         Hội nghị mang thông điệp “Tập trung nguồn lực triển khai thực hiện Chiến lược phát triển đến năm 2030; đẩy mạnh chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng phục vụ khách giao dịch”. Sự kiện còn thể hiện sự gắn kết giữa kho bạc và các đơn vị sử dụng ngân sách, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị để cùng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tài chính - ngân sách nói chung và công tác kiểm soát chi qua KBNN nói riêng.

         Trong hội nghị này, các đại biểu đã có cơ hội thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến quản lý tài chính, kiểm soát chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản và phòng ngừa các rủi ro pháp lý liên quan đến sử dụng ngân sách. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn cũng đưa ra các giải pháp hữu ích để giúp cho các đơn vị sử dụng ngân sách hoạt động hiệu quả hơn.

       Hội nghị cũng đã cung cấp cho các đại biểu thông tin mới nhất về cơ chế, chính sách tài chính, các quy định, quy trình thanh toán trong kiểm soát chi thường xuyên và chi đầu tư, hướng đến tìm kiếm giải pháp phù hợp để giải quyết các công việc thực tế, để rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại, hạn chế. Hội nghị cũng là dịp để tạo sự kết nối, đồng hành giữa các đơn vị và cơ quan chuyên môn, đẩy mạnh sự phối hợp trong quản lý tài chính và sử dụng ngân sách.

       Thông qua hội nghị, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với kho bạc, thực hiện nghiêm các quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thực hiện, các chế độ tiêu chuẩn, định mức chi tiêu hiện hành./.

                                                                                                                                                           Ngọc Hà