Đến với “Tuần Văn hoá - Du lịch” tỉnh Bắc Kạn năm 2024

2024-04-07 12:43:44

“Tuần Văn hoá  - Du  lịch” tỉnh Bắc Kạn diễn  ra  từ ngày 27/4/2024 đến ngày 03/5/2024 trên  địa bàn các huyện: Chợ Đồn, Ba Bể, Na Rì và Thành phố Bắc Kạn, gắn với màn trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Múa Bát” của người Tày tỉnh Bắc Kạn với sự tham gia của 1.000 người được tổ chức tại trung tâm thành phố Bắc Kạn.

tuan-du-lich 

Để góp phần tạo sức lan tỏa về “Tuần Văn hoá - Du lịch” tỉnh Bắc Kạn năm 2024. Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai chương trình đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp để tham dự.

Đỗ Nhung