Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, thăm nắm tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong trong Khu công nghiệp Thanh Bình và tiến độ triển khai thực hiện các khu, cụm công nghiệp.

2024-04-16 11:18:24

        Tại chuyến công tác đi thăm nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới, Đồng chí Nguyễn Đăng Bình Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Ngày 12/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra, thăm nắm tình hình sản, xuất kinh doanh Khu công nghiệp nghiệp Thanh Bình.

        Tại Khu công nghiệp Thanh Bình, sau khi nghe Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ghi nhận những kết quả mà các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp  đạt được trong quý I/2024 với giá trị sản xuất công nghiệp tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng chí đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh.

Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất tại Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hồng Ngọc và Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam.

SXKD-1 

       SXKD-2  

Chủ tịch và đoàn công tác cũng kiểm tra tiến độ lập các quy hoạch khu công nghiệp và việc hoàn thiện mặt bằng phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I. Tại buổi làm việc Chủ tịch chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp tăng cường đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để sớm có quỹ đất sạch cho cho các nhà đâu tư.

SXKD-3 

Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án hoàn thiện mặt bằng phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I

Xuân Tùng