Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Kết luận 01- KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2024-05-17 08:19:27

        Ngày 15/5/2024, lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã tham dự Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do  Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức. Hội nghị có Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

        Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong toàn tỉnh đã  triển khai thực hiện với nhiều chủ trương, biện pháp hiệu quả, từng bước có chiều sâu; tình hình đơn vị ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân được nâng lên; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;  nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

        Tại Hội nghị cũng đã biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận luận 01- KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

KL-01 

Hình ảnh đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương các tập thể tiêu biểu.

        Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2024, 2025 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra”. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

                                                                                  Bích Liên