Hội nghị công bố công khai Đồ án mở rộng quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thanh Bình – giai đoạn I

2024-05-23 15:03:02

Ngày 16/5/2024, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị công bố công khai Đồ án mở rộng quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thanh Bình – giai đoạn I.

Cong-khai-QH-1 

Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN phát biểu khai mạc Hội nghị

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới, đại diện lãnh đạo UBND xã Thanh Thịnh, đại diện Ủy ban MTTQ xã Thanh Thịnh, các trưởng thôn và người có uy tín của các thôn liên quan đến Đề án, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thanh Bình và đơn vị tư vấn lập Đồ án quy hoạch.

Cong-khai-QH-2 

Quy hoạch Đồ án được trình chiếu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp đã công bố Quyết định số: 720/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt đồ án Mở rộng quy hoạch phân khu xây dựng KCN Thanh Bình, giai đoạn 1. Mục tiêu của quy hoạch là: Thu hút đầu tư, sản xuất tập trung tại khu công nghiệp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương từ nông nghiệp sang công nghiệp, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tính chất quy hoạch: Là khu công nghiệp tập trung hỗn hợp đa ngành, đa lĩnh vực, có quy mô sản xuất vừa và nhỏ, có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thuận tiện kết nối với các khu vực xung quanh.

Cong-khai-QH-3 

Bộ phận chuyên môn trình bày về nội dung Đồ án quy hoạch tại Hội nghị.

Cong-khai-QH-4 

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu phát biểu tập trung vào việc mong muốn sau công bố, công khai, Đồ án mở rộng quy hoạch sẽ sớm được triển khai, thu hút thêm các dự án đầu tư mới vào thực hiện, tạo ra thêm nhiều sản phẩm mới, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp tại tỉnh, nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm của địa phương, phù hợp với Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh. Từ đó, mở ra nhiều co hội hơn cho người lao động làm việc tại địa phương. Các sản phẩm của địa phương cũng có đầu ra ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồ án mở rộng thêm Khu công nghiệp Thanh Bình thêm 7,2ha, trong đó đất công nghiệp gần 80%, tạo ra quỹ đất công nghiệp gần 6,2ha, đầy là cơ hội để Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp tục kêu gọi đầu tư, ngay sau hội nghị, Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ triển khai kế hoạch xúc tiến đầu tư để sớm đưa quy hoạch vào thực hiện.

Hiện nay, ngoài việc mở rộng quy hoạch Khu công nghiệp Thanh Bình – giai đoạn I, thì Khu công nghiệp Thanh Bình – giai đoạn II (diện tích 80,3ha) cũng đang được nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến triển khai trong năm 2025. Ban Quản lý các khu công nghiệp cũng đang triển khai lập các đồ án quy hoạch phân khu công nghiệp đối với các khu công nghiệp Chợ Mới 1, Chợ Mới 2. Với mong muốn tạo ra thêm nhiều quỹ đất để thúc đẩy phát triển công nghiệp của tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ tiếp tục quan tâm phát triển hạ tầng các khu công nghiệp để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn.

Ma Doãn Hiệu