Ban Quản lý các Khu công nghiêp tổ chức thành công Hội thảo “Thực trạng, giải pháp phát triển nguồn lao động trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn”.

2024-05-30 21:57:21

            Ngày 23/5/2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Govina, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã tổ chức thành công Hội thảo “Thực trạng, giải pháp phát triển nguồn lao động trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn”. Tham gia Hội thảo có đại điện các đơn vị:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện Chợ Mới, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn, Liên đoàn Lao động huyện Chợ Mới, Trường Cao đẳng Bắc Kạn, và đại diện các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

          Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, ông Hà Sỹ Thương, Phó trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp nhấn mạnh bên cạnh những thành quả đạt được, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đang gặp khó khăn về tuyển dụng lao động và chất lượng nguồn lao động chưa đáp ứng được yêu cầu của sản xuất kinh doanh.

Giai-phap-ld-1 

Ông Hà Sỹ Thương, Phó trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp chủ trì Hội thảo

          Phát biểu tham luận tại Hội thảo, đại diện Trường Cao đẳng Bắc Kạn cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến việc cung ứng lao động cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp còn nhiều khó khăn là quy mô tuyển dụng các vị trí việc làm chưa nhiều, sự kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp còn hạn chế, một số hoạt động gắn kết doanh nghiệp chưa có tính bền vững như kỳ vọng. Một số chế độ, chính sách, an sinh xã hội của doanh nghiệp chưa phù hợp với nguyện vọng của người lao động đã qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp.

Giai-phap-ld-2 

Đại diện trường Cao đẳng Bắc Kạn trình bày tham luận tại Hội thảo

          Các doanh nghiệp tham gia Hội thảo hầu hết đều cho rằng lực lượng lao động của tỉnh Bắc Kạn còn yếu và thiếu, khó tuyển dụng được lao động tại một số ngành nghề như kế toán, cơ khí, điện công nghiệp, phiên dịch… Mặt khác, công nhân phổ thông nhiều lúc cũng chưa có tác phong lao động công nghiệp.

 Giai-phap-ld-3 

Giai-phap-ld-4 

Đại diện các đơn vị doanh nghiệp tham gia thảo luận tại Hội thảo

Giai-phap-ld-5 

Ông Trịnh Tiến Long, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phát biểu tại Hội thảo.

          Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp, Ông Hà Sỹ Thương, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp đề nghị Trường Cao đẳng Bắc Kạn phối hợp trao đổi với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, để xây dựng đào tạo nguồn nhân lực. Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện tham mưu UBND tỉnh ban hành các chương trình đề án để đào tạo lao động có kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; các doanh nghiệp trong khu công nghiệp quan tâm hỗ trợ hơn nữa đến người lao động, ổn định sản xuất, nâng cao chế độ phúc lợi nhằm thu hút và giữ chân người lao động./.

Đặng Xuân Tùng