Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Hoàng Văn Khởi kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công công trình phòng cháy chữa cháy Khu công nghiệp Thanh Bình

2022-09-26 13:37:41

        Sáng ngày 26/9/2022 đồng chí Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp đã có buổi kiểm tra, giám sát, đôn đốc, động viên, làm việc với chủ đầu tư và nhà thầu thi công công trình phòng cháy chữa cháy Khu công nghiệp Thanh Bình. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban đã đề nghị chủ đầu tư báo cáo tiến độ thi công công trình và yêu cầu nhà thầu thi công  làm việc khẩn trương đảm bảo tiến độ để sớm đưa công trình vào hoạt động nhất là trong thời điểm thời tiết sắp chuyển sang mùa khô. Với tiến độ thi công như hiện nay, nhà thầu thi công đảm bảo trong 10 ngày nữa sẽ hoàn thiện đưa công trình vào hoạt động.

a-1 a2 

        Công trình phòng cháy chữa cháy tại khu công nghiệp, được khởi công xây dựng đầu quý II năm 2022, gồm các hạng mục: Xây dựng khu bến bãi, cầu đỗ, hố thu; xây dựng đường ống cấp nước PCCC nội bộ KCN dài hơn 3.000 mét và 09 họng nước để cấp nước toàn bộ các nhà máy trong KCN do Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp làm chủ đầu tư.

         Sau khi công trình được đưa sử dụng sẽ đảm bảo sự đồng bộ của toàn bộ Khu công nghiệp đối với việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác PCCC; Tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh.

                                                                     Tác giả: Hồng Nhung