Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

2022-10-06 17:20:37

        Năm 2022 là năm đầu tiên, cũng là lần đầu tiên cả Nước tổ chức các hoạt động nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia, ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia (Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022), đây là một ngày thật sự ý nghĩa với công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam nói chung và tại tỉnh Bắc Kạn nói riêng. Ngày Chuyển đổi số quốc gia sẽ là hoạt động thường niên để đánh giá kết quả chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương trong năm và chia sẻ kinh nghiệm, cách làm mới để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Chu-tich-tinh-cong-bo-chuyen-doi-so Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn công bố Quyết định định số 1847/QĐ-UBND ngày 02/10/2022 về Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn

        Với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số…

        Tại tỉnh Bắc Kạn, chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia diễn ra từ đầu tháng 10/2022 đặc biệt thông qua Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 02/10/2022 về Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn (10/10 hàng năm), với nhiều hoạt động như: Triển lãm các sản phẩm, giải pháp, mô hình Chuyển đổi số; Chương trình Hội thảo với các chủ đề: Thúc đẩy chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn, Chuyển đổi số doanh nghiệp - động lực thúc đẩy phát triển kinh tế số tại tỉnh Bắc Kạn, Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp thông minh; chuyển đổi số lĩnh vực di tích lịch sử... Ký kết hợp tác chuyển đổi số giữa các sở, ban, ngành, huyện, thành phố của tỉnh Bắc Kạn với các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ số; Lấy ý kiến giới thiệu mô hình thử nghiệm “Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Bắc Kạn”...

         Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia  tại Bắc Kạn nhằm mục đích nâng cao nhận thức, tạo cơ hội trao đổi, hợp tác giữa các cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp công nghệ thông tin vào địa bàn tỉnh. Thúc đẩy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và tham gia của toàn dân để bảo đảm thành công mục tiêu chuyển đổi số.

        Vào dịp này, Ban Quản lý các KCN tỉnh cũng đã phối hợp với các các Doanh nghiệp, nhà đầu tư, các phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện qua các văn bản nhằm truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tại các hoạt đơn vị, tạo không khí sôi nổi, góp phần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong người dân và doanh nghiệp. Nhân dịp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia Ngày 10/10/2022, mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức người lao động, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong khu công nghiệp về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 428-NQ/BCSĐ ngày 22/9/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về thúc đẩy hoạt động kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh./.

                                                     Tác giả: Thanh Giang