KHỐI THI ĐUA DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP THANH BÌNH TỔ CHỨC HỌP PHIÊN THỨ NHẤT THỐNG NHẤT MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG

2022-11-08 17:56:33

        Ngày 08/11/2022, Khối thi đua các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thanh Bình tổ chức phiên họp thứ nhất thống nhất một số nội dung hoạt động của Khối thi đua. Đến dự buổi họp, có đồng chí Hoàng Văn Khởi, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn. Cùng tham dự buổi họp còn có các đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong khu công nghiệp Thanh Bình, là thành viên Khối thi đua tham gia đầy đủ.

THI-DUA-1 

Ảnh toàn cảnh Phiên họp lần thứ nhất Khối thi đua các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thanh Bình tại hội trường

        Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đồng thuận ý kiến cử ông Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Công ty CP Ván dán Hồng Ngọc đảm nhiệm vai trò Trưởng khối các doanh nghiệp đồng thời làm Trưởng khối thi đua các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thanh Bình. Phiên họp đầu tiên đã ra mắt Trưởng Khối thi đua các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thanh Bình.

        Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Hoàng Văn Khởi – Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các KCN đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của các doanh nghiệp trong Khối thi đua đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và sức khỏe của người lao động, song các doanh nghiệp trong KCN đã quyết tâm vượt khó, vừa giữ vững ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời triển khai tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo dịch bệnh được kiểm soát an toàn.

THI-DUA-4 

Ảnh đồng chí Hoàng Văn Khởi, Phó Trưởng ban Phụ trách, Ban Quản lý các KCN phát biểu tại cuộc họp

        Với chủ đề “Doanh nghiệp khu công nghiệp Thanh Bình đổi mới – hiệu quả - phát triển” Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các KCN đề nghị các doanh nghiệp trong Khối tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa để tạo động lực động viên các doanh nghiệp KCN thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, mang lại nhiều giá trị to lớn cho doanh nghiệp và xã hội.

        Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm khen thưởng công bằng, khách quan, công khai, dân chủ; tiến hành lựa chọn, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương “Người tốt, việc tốt” để động viên, khích lệ và truyền cảm hứng cho các tập thể và cá nhân trong Khối học tập, noi theo.

THI-DUA-2 

Ảnh ông Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Công ty CP Ván dán Hồng Ngọc, Trưởng Khối thi đua các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thanh Bình chủ trì cuộc họp

        Với vai trò là Khối trưởng Khối thi đua doanh nghiệp trong các KCN Thanh Bình, ông Nguyễn Văn Nam cho biết, Khối sẽ cùng trao đổi nghiên cứu, học tập tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức phát động các phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả trong năm 2022 năm 2023 nhằm phát huy sức mạnh của toàn Khối thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2022 và những năm tiếp theo.

        Tăng cường bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện đánh giá, tổng hợp kết quả thi đua và tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy định. Chú trọng khen thưởng tập thể, công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất nhằm động viên các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua, lao động sản xuất kinh doanh giỏi./.

 

Thu Hằng