PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP NĂM 2023

2024-03-25 14:48:01

Ngày 20/3/2024 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-BQL phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm phát triển Hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp năm 2023.

Ban Quản lý đăng tài quyết định trên và danh sách kết quả tuyện dụng để các tổ chức, cá nhân quan tâm.

24-QD-BQL-phe-duyet-ket-qua-tuyen-dung-ngay-20-3-2024-hinh-anh 

ket-qua-thi--ban-hanh-kem-theo-QD-cong-bo-cua-Truong-Ban-Quan-ly-cac-KCN 

Thanh Giang!