Phòng ngừa liên quan đến các hoạt động “mua hàng miễn phí, nhận thẻ niềm tin”

2023-10-10 09:21:24

        Thời gian vừa qua tại tại một số địa phương, cơ sở đã xuất hiện tình trạng một nhóm người hoặc danh nghĩa là doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tổ chức các sự kiện dưới hình thức mời người dân đến dự hội nghị và nhận quà miễn phí; nếu vận động thêm nhiều người khác đến tham dự hội nghị thì tiếp tục được mua hàng miễn phí, nhận thêm nhiều phần quà và được mời cơm hội nghị; nếu mua hàng trả tiền thì được phát thẻ “niềm tin” và dùng thẻ “niềm tin” để đổi lại tiền tương ứng với sản phẩm đã mua.

        Việc người dân tham gia các hội nghị để “mua hàng miễn phí, nhận thẻ niềm tin” dẫn đến rủi ro về pháp lý, mua hàng với giá cao, không đảm bảo chất lượng hoặc không trả lại được hàng hóa như đã cam kết khi bán hàng (phát thẻ niềm tin để nhận lại tiền khi mua hàng) do các đối tượng bán hàng đã đi khỏi địa điểm bán hàng.

Phong-ngua 

        Để ngăn chặn, phòng ngừa chung, nâng cao cảnh giác đối với những “thủ đoạn, chiêu trò” bán hàng nêu trên, phòng ngừa rủi ro, gây thiệt hại về tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến niềm tin, quyền lợi của người tiêu dùng theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 08/10/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản số 6672/UBND-NCPC về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa liên quan đến các hoạt động “mua hàng miễn phí, nhận thẻ niềm tin”.

        Ban Quản lý các khu công thông tin đến công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp thoạt động trong khu công nghiệp cần nhận thức rõ bản chất hoạt động, các “thủ đoạn, chiêu trò” liên quan đến việc mua hàng miễn phí, nhận thẻ “niềm tin”  để cảnh giác, tránh bị lợi dụng, thiệt hại về tài sản; cân nhắc không tham gia và vận động người thân trong gia đình, bạn bè trong việc tham gia vào các hoạt động mua bán hàng hóa như đã nêu trên.

         

                                   Đỗ Nhung!