Công đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp tục kêu gọi ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Kạn

2024-05-09 08:10:35

          Nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024, Công đoàn Ban Quản lý tổ chức kêu gọi sự ủng hộ của đoàn viên công đoàn với Chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em” để giúp các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

          Mọi sự ủng hộ, đóng góp gửi về: Văn phòng Ban Quản lý và nộp tiền trực tiếp, Số điện thoại: 02093865099

          Công đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp rất mong được sự quan tâm, hỗ trợ về nguồn lực của đoàn viên công đoàn và cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của đoàn viên.

                                                                                                    Ngọc Hà