THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC DÙNG CHUNG CHO BAN QUẢN LÝ CÁC KCN

2024-05-13 16:39:37

Ngày 07/5/2024 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 27/TB-BQL Mời nhà thầu tham gia dự chỉ định thầu rút gọn gồm:

Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

Gói thầu 02: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thuộc gói thầu: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác dùng chung cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn

Gửi kèm Thông báo trên tại: 27--TB-Moi-thau-mua-sam-xe-o-to-BQL-2024 

Thanh Giang