Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/c01072022/public_html/bqlkcnbackan.gov.vn/system/engine/loader.php on line 65
Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023

2023-10-11 19:17:23

          Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-BVĐ ngày 03/3/2023 của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Kạn về triển khai vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và chương trình an sinh xã hội trong tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

          Công đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn vận động công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức và hành động tích cực tham gia hưởng ứng Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiết thực chào mừng 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2023) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Thời gian ủng hộ từ ngày 10/10/2023 đến 16/10/2023, tiếp nhận trực tiếp hoặc chuyển khoản tiền ủng hộ qua tài khoản 8606215011175 - Đỗ Thị Nhung - Văn phòng Ban Quản lý.

          Công đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp rất mong được sự ủng hộ đóng góp của công chức, viên chức và người lao động.

                                                                                                 Ngọc Hà!