BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

2023-12-07 14:17:33

        Từ ngày 27/11- ngày 01/12/20123 Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đưa Bản tin số 47/2023 đưa một số tin nổi bật về công tác cải cách hành chính từ Trung ương, bao gồm Quốc hội đề nghị triển khai hiệu quả cải cách tiền lương từ 01/7/2024; Thủ tướng Chính phủ: phê bình, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm chậm giải ngân đầu tư công; Luật Căn cước gồm 7 chương, 46 điều, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

        Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước; Đẩy mạnh chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu hành chính; Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thống kê; Sửa đổi tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp lại giai đoạn 2021 – 2025. Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông được cải thiện qua từng năm; Một số Bộ, ngành và các tỉnh, thành phó trong cả nước.

Tin-noi-bat-cchc 

Ảnh từ nguồn Internet

         Ban Quản lý các KCN tỉnh đăng tải toàn bộ Ban tin trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị để các cá nhân, tổ chức căn cứ, thực hiện.

         Ban-tin-dien-tu-CCHC-Chinh-phu-So-47 

Thanh Giang!