TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH; THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

2024-05-17 16:41:15

        Ngày 15/5/2024 tại Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính. Tham dự Hội nghị gồm công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, công chức trực một cửa của các sở, ban, ngành.

4-2024-1 

Bà Nguyễn Thị Hòa – Trưởng phòng Nội chính-Pháp chế UBND tỉnh trao đổi nghiệp vụ TTHC tại Hội nghị

        Hội nghị đã triển khai 08 chuyên đề liên quan về quy trình thực hiện thủ tục hành chính, từ tổng quan về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, các bước thực hiện việc quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, HĐND tỉnh… Và một số lưu ý trong qua trình thống kê, rà soát TTHC.

4-2024-2 

Công chức đầu mối kiểm soát TTHC các sở, ban, ngành của tỉnh

        Qua việc trao đổi tri tiết của báo cáo viên – Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm công nghệ thông tin. Hầu hết công chức đầu mối của các sở, ban, ngành đã nắm rõ được các quy trình thực hiện quy định về thủ tục hành chính của địa phương đặc biệt là cách tính chi phí rà soát TTHC và chi phí khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC. Đánh giá chất lượng việc giải quyết TTHC thực hiện theo quy định tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

        Sau khi kết thúc Hội nghị công chức kiểm soát TTHC của các sở, ban, ngành sẽ rà soát đơn giản hóa thời hạn giải quyết và thành phần hồ sơ để kịp thời báo cáo UBND tỉnh có phương án đơn giản hóa để các đơn vị căn cứ, triển khai thực hiện./.

Thanh Giang