TIẾN SỸ NGUYỄN ĐĂNG BÌNH – PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH TRÌNH BÀY CHUYÊN ĐỀ “TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2011-2020, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2030”

2022-11-03 11:32:16

        Trong khuôn khổ lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3 và ủy viên đảng đoàn, ban cán sự đảng; các học viên đã được các giảng viên truyền đạt các chuyên đề: Củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; Nâng cao văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay; Đổi mới và phát triển kinh tế trên cơ sở quan điểm, định hướng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn từ nay đến năm 2030; Một số vấn đề về chuyển đổi số.

        Một trong những chuyên đề quan trọng và được các học viên quan tâm là nội dung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020, định hướng phát triển đến năm 2030 do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình truyền đạt với một số nội dung rất quan trọng, cần được quan tâm như sau:

Tien-sy-1 

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình trình bày với lớp bồi dưỡng tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn ngày 03/11/2022

        Trong giai đoạn 2011-2020: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 5,3%/năm (bình quân của vùng Trung du và Miền núi phía Bắc là 8%, cả nước 5,8%). Năm 2011 tăng 4,04%. 9 tháng đầu năm 2022 tăng 5,8% (thấp thứ 2 trong 14 tỉnh thuộc vùng), trong khi cả nước tăng 8,8%.

        Tổng sản phẩm theo giá hiện hành năm 2021 gần 14.000 tỉ đồng (xếp thứ 14/14 tỉnh trong vùng và xếp thứ 63/63 tỉnh so với cả nước). GRDP bình quân đầu người 42,6 triệu đồng, tuy cao hơn một số tỉnh trong vùng, nhưng vẫn thuộc nhóm thấp.

        Cơ cấu kinh tế của tỉnh cơ bản chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng khu vực dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và giảm dần tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp. Cụ thể, đến hết năm 2021, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 30,04%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 14,81% (công nghiệp chiếm 6,88%); khu vực dịch vụ chiếm 52,07%; thuế sản phẩm chiếm 3,08%.

        Trong những năm qua, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được rất quan tâm, đầu tư ngoài ngân sách liên tục tăng qua các năm. Đến nay, cả tỉnh có hơn 170 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 16.000 tỷ đồng; có trên 1.100 doanh nghiệp và hơn 310 HTX; đã có 155 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

 Tien-sy-2 

Ảnh quang cảnh lớp bồi dưỡng tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn

        Theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn thì mục tiêu tổng quát đến năm 2030 cần phấn đấu là: Trở thành tỉnh có đầy đủ các nền tảng cơ bản của trình độ phát triển trung bình khá so với cả nước; Phát triển du lịch nghỉ dưỡng thành ngành kinh tế mũi nhọn, đặc biệt có thị trường bất động sản nghỉ dưỡng phát triển trong nhóm dẫn đầu các tỉnh miền núi phía Bắc; Phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao; tập trung phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản và kim loại màu; Xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối quan trọng; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là khu vực nông thôn, chú trọng giảm nghèo bền vững.

        Về một số mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn đặt ra như sau:

        Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt trên 7,5%; GRDP bình quân/người đạt trên 93 triệu đồng (nỗ lực để đạt >100 triệu); Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021-2030 đạt trên 105 nghìn tỷ đồng; Tổng lượng khách du lịch đạt khoảng 3 triệu lượt người.

        Về xã hội: Duy trì tỷ lệ trên 17 bác sĩ/1 vạn dân; 100% số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT hàng năm đạt trên 90%; số trường chuẩn quốc gia tăng thêm 135 trường; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm.

        Về môi trường: Duy trì tỷ lệ che phủ rừng khoảng 70%; Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện đạt 100%; Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%; Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt 75%.

Một số hình ảnh phản ánh tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tien-sy-3 

Tien-sy-4 

Tien-sy-5 

Tien-sy-6 

        Đây là một chuyên đề cung cấp những thông tin, định hướng rất quan trọng, bổ ích cho lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương trong toàn tỉnh nói chung và Ban Quản lý các khu công nghiệp nói riêng. Trên cơ sở nội dung của chuyên đề này, Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ tiếp tục rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2030 để quyết tâm tổ chức thực hiện góp phần đẩy mạnh sự nghiệp phát triển chung của tỉnh và phát triển công nghiệp nói riêng. Trong đó, tập trung tham mưu đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I từ nguồn vốn ngân sách cân đối tỉnh; phối hợp với Nhà đầu tư đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào các ngành công nghiệp chế biến theo chủ trương định hướng của tỉnh; tập trung phối hợp với các ngành, địa phương đưa các vị trí thuận lợi có thể làm khu công nghiệp vào Quy hoạch tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 diện đất khu công nghiệp tỉnh tăng trên 600 ha so với hiện nay, tầm nhìn quy hoạch diện tích khu công nghiệp đến năm 2050 đạt trên 4.100 ha. Trong đó, quy hoạch 2 đến 3 khu có diện tích trên 1.000 ha để thu hút các nhà đầu tư lớn trong nước, FDI có tiềm lực mạnh tham gia đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng theo hướng phát triển khu công nghiệp – dịch vụ - đô thị hoặc khu công nghiệp sinh thái theo định hướng chung của các nước phát triển và của Việt Nam trong thời gian tới, qua đó tỉnh Bắc Kạn sẽ có cơ hội lớn trong việc thu hút các nhà đầu tư vào sản xuất công nghiệp, góp phần tăng trưởng và phát triển kinh tế nhanh hơn, thu ngân sách cao hơn và giải quyết được nhiều việc làm hơn./.

Tác giả: Hoàng Khởi!