UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức phiên họp định kỳ tháng 11 nhằm đánh giá và thông qua nhiều nội dung quan trọng

2022-11-04 12:02:58

        Nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 10 và 10 tháng năm 2022 và thảo luận thông qua một số nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, ngày 04 tháng 11 năm 2022, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đăng Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND-1 
Đồng chí Nguyễn Đăng Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc

        Phát biểu khai mạc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh phiên họp tập trung đánh giá kết quả đạt được trong tháng 10 và 10 tháng năm 2022, bàn các giải pháp để quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra trong các tháng còn lại của năm 2022; đồng thời đề nghị các thành viên UBND tỉnh, các đại biểu tập trung thảo luận, thông qua một số nội dung theo thẩm quyền.

UBND-2 Ảnh đồng chí Trần Công Hòa, Giám đốc Sở KH&ĐT báo cáo tại phiên họp

        Theo báo cáo của đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Công Hòa thì tình hình kinh tế trong tháng 10 và 10 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh tiếp tục phục hồi tích cực. Tăng trưởng kinh tế quý III dự kiến đạt 7,39%, tính chung 9 tháng dự kiến tăng trưởng 5,81% so với cùng kỳ, thấp hơn so với cả nước (8,83%); trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng trưởng 3,75%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 8,03% (công nghiệp tăng trưởng 8,52%), khu vực dịch vụ tăng trưởng 6,03%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 6,15%. Cơ cấu kinh tế: ngành nông, lâm nghiệp thủy sản chiếm 23,16%, công nghiệp - xây dựng chiếm 16,41%, dịch vụ chiếm 57,6%.

         Về sản xuất nông, lâm nghiệp: Tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

        Tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; chỉ đạo UBND các huyện phê duyệt kế hoạch chi tiết xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

        Về công nghiệp - xây dựng cơ bản: Hoạt động công nghiệp nhìn chung ổn định, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của tỉnh đã đẩy nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, bắt đầu phục hồi và đạt kết quả khá. Trong tháng 10, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 150.137 triệu đồng, tăng 5,12% so với thực hiện tháng trước và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 10 tháng năm 2022 ước đạt 1.247.718 triệu đồng, đạt 77% kế hoạch, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2021.

        UBND tỉnh Bắc Kạn đã giao chi tiết 2.647,98 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 (đạt 100% số kế hoạch vốn trung ương giao), giao bổ sung kế hoạch vốn CTMTQG là 621,46 tỷ đồng. Kết quả giải ngân đến thời điểm 20/10/2022 là 1.013 tỷ đồng, đạt 38% kế hoạch giao đầu năm và 30% kế hoạch cả năm, ước thực hiện đến 31/10/2022 giải ngân được 1.284 tỷ đạt 48% kế hoạch giao đầu năm và 38% kế hoạch năm 2022.

        Về dịch vụ - thương mại

UBND3UBND4       Các đại biểu đang thảo luận tại Hội trường

          Tình hình thị trường tiếp tục ổn định và phát triển, hàng hóa phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tỉnh tiếp tục tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 10/2022 ước đạt 2,2 triệu USD, (trong đó xuất khẩu đạt 1,761 triệu USD, nhập khẩu đạt 0,49 triệu USD). Lũy kế 10 tháng năm 2022 đạt 30,551 triệu USD (trong đó xuất khẩu đạt 19,484 triệu USD, nhập khẩu đạt 11,067 triệu USD), đạt 122,2% kế hoạch năm, tăng 69,33% so với cùng kỳ năm trước.

          Về công tác Quy hoạch

         Công tác lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được khẩn trương triển khai, tỉnh đã ban hành văn bản xin ý kiến các Bộ ngành Trung ương và các tỉnh miền núi phía Bắc về Quy hoạch tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về quy hoạch tỉnh; trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh, hiện nay đang hoàn thiện Hồ sơ để tổ chức họp Hội đồng thẩm định và trình Hội đồng nhân dân tỉnh, nhìn chung tiến độ thực hiện cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

        Tỉnh tiếp tục triển khai lập các Đồ án Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung các đô thị trên địa bàn; triển khai lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn, Quy hoạch di tích danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Hồ Ba Bể và vùng phụ cận.

        Về phát triển doanh nghiệp: Tỉnh đã tập trung thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 và triển khai xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023; triển khai Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 26/01/2022 về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 2021-2025 với danh mục thu hút đầu tư cụ thể; triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022.

        Trong phần thảo luận, các đại biểu quan tâm đến tình hình dịch cúm B đang diên ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh. Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế cho biết đến nay đã kiểm soát được tình hình dịch cúm B tại các địa phương như huyện Chợ Đồn, Na Rì. Tiếp đó là vấn đề thu thuế năm 2022, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết do giảm thuế phí môi trường, giảm sản lượng xăng dầu nên đã ảnh hưởng tiến độ thu, từ nay đến hết 31/12/2022 phải thu trên 150 tỷ đồng mới hoàn thành chỉ tiêu do HĐND tỉnh giao thu thuế năm 2022. Đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có nêu trong thời qua tại một số địa phương vẫn còn diễn ra tình hình san ủi đất không đúng quy định, một công trình dự án dự kiến triển khai sẽ có vướng mắc về quy hoạch sử dụng đất do Quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt. Đồng chí Giám đốc Sở Công Thương nêu một số dự án cụm công nghiệp triển khai chậm như CCN Cẩm Giàng, CCN Quảng Chu do vướng mắc về quy hoạch, giảm phóng mặt bằng chậm, sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương với nhà đầu tư chưa chặt chẽ. Đồng chí Giám đốc Sở Giao thông vận tải đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với dự án tuyến đường cao tốc Chợ Mới – Thành phố Bắc Kạn làm căn cứ sớm phê duyệt dự án và tổ chức triển khai theo quy định, đảm bảo tiến độ, phấn đấu đến năm 2025 đưa dự án vào hoạt động.

        Phát biểu kết thúc phần thảo luận về kinh tế - xã hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Lãnh đạo các Sở, ngành, các đại biểu đã phát biểu thẳng thắn, nêu lên thực trạng, giải pháp cần tập lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới.

        Với các nội dung thống nhất chỉ đạo tại phiên họp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cần tập trung rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm 2022 để tập trung tổ chức triển khai thực hiện đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Trong đó, cần tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước trong khu công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND; duy trì công tác quản lý, vân hành hạ tầng khu công nghiệp, tăng cường hơn nữa công tác vệ sinh lòng đường, vỉa hè, cây xanh, thảm cỏ, điện chiếu sang được tốt hơn; duy trì tốt hơn hoạt động Trạm xử lý nước thải; quyết liệt hơn nữa trong công tác thu phí hạ tầng, dịch vụ công ích, xử lý nước thải; nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng công trình phòng cháy chữa cháy KCN Thanh Bình; tăng cường hơn nữa công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; tập trung làm tốt công tác tổng kết, đánh giá cuối năm 2022; công chức, viên chức và người lao động cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ với mục tiêu làm hết việc trong ngày – không phải chỉ làm hết giờ làm việc với phương châm “không chờ”; chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia các phong trào chung của cơ quan, đơn vị với quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2022 ở mức cao nhất./.

Tác giả: Hoàng Khởi!